Logowanie do poczty
Twój adres IP: 54.167.29.208


nitka.net.pl

Aktualności

Nr 24. Koniec
 2015-07-5, 00:38
Koniec
Nr 23. POŁĄCZENIE SPÓŁEK
 2012-11-30, 14:57
Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że 30 listopada 2012 r. nastąpiło formalne połączenie spółek:
1. eIMG Internet Multimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
2. Elpro – Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
(dalej zwane „Spółki Przejmowane”)

z Internetia Sp. z o. o. (Grupa Netia) z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02- 822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 38.869.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur będzie Internetia Sp. z o.o. Na podstawie art 60a ust 4 ustawy Prawo Telekomunikacyjne informuję, iż dotychczasowe nazwy regulaminów świadczenia usług stosowane przez Spółki Przejmowane ulegną zmianie na Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Niniejsza zmiana wynika z faktu konsolidacji Spółek Przejmowanych i nie stanowi zmiany warunków umowy o świadczenie usług. Internetia Sp. z o.o. będzie także administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Pragnę zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

Aktualne dane kontaktowe oraz adresy Biur Obsługi Klienta znajdą Państwo na stronie netia.pl/internetia. Dodatkowo przypominam o możliwości korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta na ebok.internetia.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi elektroniczny obraz faktury. Dane do logowania pozostają bez zmian.
Nr 22. Likwidacja wpłat gotówkowych
 2012-09-14, 16:09
Od 20.10.2012 ostateczna likwidacja wpłat gotówkowych w kasie biura. Rachunki za Internet prosimy regulować TYLKO na konto WBK BZ Nr 10 1090 1492 0000 0001 1828 1987
Nr 21. NOWA PROMOCJA - ZAPRASZAMY
 2012-03-27, 15:24
W dziale "oferta" mogą się Państwo zapoznać z naszym nowym cennikiem.
Nr 20. Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klienta
 2012-03-2, 15:35
Informujemy że od dnia 01.04.2012 nasze Biuro Obsługi Klienta mieszczące się przy ulicy B. Śmiałego 14/u1 w soboty będzie nieczynne.
Wszystkie sprawy załatwiamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18.
Nr 19. Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Sp z o.o
 2012-02-20, 10:25
Informujemy, iż biorac pod uwagę rozwój rynku w zakresie usług telekomunikacyjnych podjęliśmy decyzję o przekształceniu formy prawno-organizacyjnej firmy.

W zwiazku z powyższym w dniu 1 lutego 2012 roku nastapiła zmiana formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej Elpro Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka na Elpro Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Sp z.o.o z z siedziba w Szczecinie, adres: Bolesława Śmiałego 14/ U1, 70-351 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000410092, o kapitale zakładowym 42 000 złotych opłaconym w całości, NIP 8522596651, REGON 321184891

Pragniemy zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikajace z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będa realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania żadnych nowych umów czy aneksów ponieważ przedstawiona Państwu informacja o zmianie formy prawnej firmy nie stanowi, zmiany warunków Umowy.

W zwiazku z tym, że od dnia 1 lutego 2012 roku firma Elpro Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka już nie funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza wystawca faktur za świadczone Państwu usługi telekomunikacyjne będzie Elpro Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Sp. z o.o., która wstapiła we wszelkie prawa i obowiazki wynikajace z zawartych z Państwem Umów.

Prosimy zwrócić uwagę na zmianę rachunku bankowego, na który od 1 lutego 2012 roku należy uiszczać opłaty za dostarczane usługi. Powodem tej zmiany jest fakt, iż Mbank nie prowadzi rachunków bankowych dla Spółek z ograniczona odpowiedzialnościa. Planowany termin likwidacji dotychczasowego rachunku w Mbank-u to 31 marzec 2012 roku. Nowy rachunek bankowy Spółki prowadzony jest przez BZ WBK.

Prosimy dokonywać wpłat tytułem opłat za świadczone usługi na wskazany na fakturach rachunek bankowy.

Nowy numer konta w BZWBK to: 10 1090 1492 0000 0001 1828 1987

Dla Państwa wygody wszystkie dotychczasowe dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta Spółki Elpro nie ulegaja zmianie. W razie pytań lub watpliwości prosimy o kontakt osobisty w BOK przy ul. Bolesława Śmiałego 14/U1 lub telefoniczny pod numerem 91 484 29 46.
Nr 18. NOWA OFERTA W "BEZPIECZNEJ KLATCE"
 2011-08-31, 12:18
Zapraszamy do zakładki bezpieczna klatka, gdzie dowiedzą się Państwo o nowych cenach, oraz gdzie można przetestować nowa usługę.
Nr 17. PROMOCJA "PRZYPROWADŹ SĄSIADA" ZYSKAJ INTERNET ZA DARMO
 2011-08-1, 11:37
Regulamin Promocji "Przyprowadź sąsiada" („Regulamin”) wersja z dn. 01 sierpnia 2011 r.

1. Promocja "Przyprowadź sąsiada" ("Promocja") jest organizowana przez ELPRO Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka z siedzibą w Szczecinie ul. Żółkiewskiego 3/8, 70-345 Szczecin, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem WDGiP - 6412/P/026240/05, NIP 852-174-89-52, Regon 811658772.
2. W ramach Promocji, oferowany jest darmowy miesięczny abonament na internet.
3. Promocja polega na uzyskaniu rabatu w postaci darmowego, przyszłego, kolejnego miesiąca, na korzystanie z internetu, za pozyskanie jednego klienta dla „ELPRO Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka”.
4. W przypadku pozyskania kolejnych użytkowników abonent otrzymuje kolejne miesięczne rabaty.
5. Miesięczny rabat staje się obowiązujący wówczas gdy nastąpi podłączenie nowego abonenta do „sieci” oraz podpisanie z nim umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na której to wskazany zostanie użytkownik polecający operatora nitka.net.pl.
6. Promocja obejmuje Użytkowników podłączonych do sieci nitka.net.pl.
7 .Promocja trwa od 01.08.2011 r. do 30.10.2011 r.
8. Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, za korzystanie z Promocji.
9. Klient, aby skorzystać z promocji nie może posiadać zadłużenia w stosunku do operatora nitka.net.pl.
10. Skorzystanie z rabatu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.
11. ELPRO Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka, zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.nitka.net.pl.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, oferowanych przez ELPRO Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka dla Użytkowników. Z poważaniem dyr. Jacek Pielecki
Nr 16. Nowy VAT - stare ceny usług internetowych!
 2010-12-31, 10:30
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. Weszła w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 238, poz.1578) nowelizująca ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004 r. Nr 54,poz.535, z późn.zm.).
Wejście w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej powoduje podwyższenie z dniem 1 stycznia 2011 r. stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych. Stawka 22% zostanie zwiększona do wartości 23 %.

Kierując się analizą kosztów i interesem naszych klientów postanowiliśmy
*zamrozić ceny usług o wzrost podatku VAT - biorąc ciężar jego opłacenia na siebie.

Waldemar Nitka

*Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawieszonych cen usług, jeżeli zostaną wprowadzone przepisy prawa o kolejnych zmianach wielkości podatku VAT.
Nr 15. Internet dla studentów
 2010-09-2, 17:22
Studenci! Podłączając się do naszej sieci nie musicie podpisać umowy na czas określony. W jednej cenie dostaniecie do 3 adresów IP co umożliwi podłączenie 3 komputerów. Dodatkowo za 5 zł miesięcznie oferujemy sieć bezprzewodową w całym mieszkaniu. Nie blokujemy żadnych usług. Nasze pakiety:

"Standard" do 10 Mbit / 4 Mbit - za 59 zł

"Premium" do 20 Mbit / 8 Mbit - za 89 zł

"Turbo" do 30 Mbit / 10 Mbit - za 149 zł

Zapraszamy do kontaktu z Biurem.

Nr 14. Poczta - nowe nazwy serwerów i szyfrowanie
 2010-06-24, 11:19
Uwaga! Zmiana ustawienień do poczty nitka.net.pl w programach pocztowych

POP3: nitka.net.pl lub www.nitka.net.pl szyfrowanie:SSL i port 995

SMTP: nitka.net.pl lub www.nitka.net.pl szyfrowanie SSL i port 465


UWAGA: nie należy używać starych nazw dla serwerów pop3 smtp.

Nr 13. Szyfrowany dostęp do serwera FTP
 2010-06-22, 15:21
Uwaga! Dostęp do serwera FTP realizowany jest wyłącznie drogą szyfrowaną (FTPS). Przykładowe programy do połączeń FTPS:
- WinSCP (windows)
- Total Commander(wymaga dll) Pobierz wtyczke
- FileZilla (Linux/Windows)
- i.t.p. ...

Dostęp FTP został ograniczony wyłącznie do połączeń wewnątrz naszej sieci.
Nr 12. Aktualizacja numerów telefonów
 2010-04-22, 17:41
Prosimy klientów o aktualizacje swoich nr telefonów. Wszelkie zmiany prosimy zgłaszać na tel. 91 4842946 (w godz. 10-18) lub mail

link do poczty: Wyślij e-mail

Nr 11. Ulga na Internet
 2009-11-19, 13:27
Przypominamy naszym klientom, którzy zamierzają odliczać ulgę za internet w podatku dochodowym za rok 2009. Przysługuje ona, podatnikowi z tytułu użytkowania Naszej sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. W wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Więcej informacji na kliknij tutaj
Nr 10. Internet dla studentów
 2009-09-29, 12:14
Studenci! Podłączając się do naszej sieci nie musicie podpisać umowy na czas określony. W jednej cenie dostaniecie do 3 adresów IP co umożliwi podłączenie 3 komputerów. Dodatkowo za 5 zł miesięcznie oferujemy sieć bezprzewodową w całym mieszkaniu. Nie blokujemy żadnych usług. Nasze pakiety:

"Standard" do 10 Mbit / 2 Mbit

"Premium" do 20 Mbit / 4 Mbit

"Turbo" do 30 Mbit / 8 Mbit

Zapraszamy do kontaktu z Biurem.

Nr 9. 5 Mega w cenie jednego (59zł)
 2009-07-31, 12:20
Prędkość z jaką ściągasz z internetu dane i itp.:

"Standard" 5 Mbit/s = 640 kB/s = 5120 kb/s

"Premium" 10 Mbit/s = 1280 kB/s = 10240 kb/s

"Turbo" 20 Mbit/s = 2560 kB/s = 20480 kb/s

Nr 8. PRZYSPIESZENIE
 2009-06-13, 11:38
Zgodnie z obietnicą przyspieszyliśmy. Teraz każdy ma 2 razy szybciej w dotychczasowej cenie. 2 Mbit/s za 59 zł, a 4 Mbit/s za 89 zł.
Nr 7. DC++
 2009-02-27, 16:43
PRZYPOMINAMY: Minimum udostępnione 3 GB i 3 sloty (równocześnie) Administratorzy HUBa nie odpowiadają za dane udostępniane przez użytkowników.
Nr 6. Kontakt
 2009-02-19, 13:18
Przypominamy korespondencja tylko na adres:

Biuro Obsługi Klienta NITKA.NET.PL

ul. Bolesława Śmiałego 14

70-351 Szczecin
Nr 5. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
 2009-02-10, 10:48
Cenne rady - kliknij tutaj
Nr 4. Adresy publiczne z RevDNS dla wszystkich!
 2008-10-15, 14:12
Z przyjemnością informujemy, że od 14 pażdziernika rozpoczęła się sukcesywna zmiana adresów IP naszych klientów na adresy publiczne pozwalające na pełen dostęp do huba DC++ oraz umożliwiające uruchomienie bezpłatnej usługi REV DNS. IT team nitka.net.pl
Nr 3. Zasoby internetu
 2008-07-7, 14:43
W związku z dużą ilością zapytań o dawne linki które były zamieszczone na dawnej stronie naszej sieci, Została stworzona podobna podstrona, dzięki której mogą państwo przeglądać internet na skróty :) Znajduje się ona w dziale "dla klientów sieci nitka.net.pl". Pozdrawiamy
Nr 2. Wolność z bezprzewodowym internetem
 2008-06-12, 11:33
Za dodatkowa opłata 5 zł, do każdego abonamentu, każdy klient otrzymuje Radio firmy Ovislink do bezprzewodowego internetu na terenie swojej posesji. Więcej możemy sie dowiedzieć w dziale "oferta".
Nr 1. Nielimitowany symetryczny internet
 2008-06-12, 11:19
Decydując się na nasz internet, otrzymują państwo stały, nielimitowany dostęp do sieci internet. U nas tylko łącza symetryczne!.